250 x 250 Reklam Alanı

Amerika Birleşik Devletleri Sesli Chat Sohbet Odaları Dünyanın en büyük federal ülkesi olarak bilinen bir devlettir.

 

Komşuları
• Yüzölçüm olarak dünyanın dördüncü büyük ülkesidir.
• 50 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Bunlardan 48’i bir arada, diğeri ikisi ise Hawaii Adaları ve Alaska’dan oluşur.
• Komşuları Kanada ve Meksika’dır.
• Atlas ve Büyük Okyanus’a kıyısı vardır.

Yeryüzü şekilleri
• Ülkenin doğusu ve batısı okyanusa paralel uzanan dağlarla kaplıdır.
• Batı kıyılarında Kıyı dağları, Nevada ve Kayalık dağlan uzanır.
• Dağlar arasında kuzeyden güneye doğru Colombla, Colorado, Büyük Havza platoları yer alır.
• Doğu kıyılarda ise 1. zamanda oluşmuş Appalaş dağları uzanır.
• İç kısımlarda kapalı havzalar ve çöller yer alır.
• Okyanusun kıyı kesiminde kıyı ovaları verimli tarım alanlarını oluşturur.
• Büyük Okyanus’taki Havvaii takım adaları volkanik kökenli adalardır.
• Akarsular bakımından zengin bir ülkedir. Mississipi ülkenin en uzun akarsuyudur. Colorado, Colombia ve Yukon önemli akarsularındandır.
• Çok sayıda göl bulunur. Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontorio, Salton, Büyük Tuz gölleri önemli göllerdendir. Ülkenin kuzeyinde buzul gölleri de bulunur.

İklim ve Bitki örtüsü
• Ülkenin kıyıları hariç iç kesimlerinde karasal iklim hüküm sürer.
• Kışın kuzeyden gelen soğuk hava dalgası iklimi etkiler.
• Yazlar iç kısımlarda çok sıcak geçer.
• Doğu kıyılarda deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir.
• Batıda Kayalık Dağları ve batı rüzgarları bol yağışa neden olur. (2500 mm)
• Kalifornia’da Akdeniz; Florida’da ise tropikal iklim görülür.
• Çok çeşitli iklim tipleri olduğu için bitki örtüsü çeşidi de fazladır.
• Ülkenin % 30’u ormanlarla kaplıdır.
• Platolarda çayırlar, büyük havzada kaktüsler ve çalı grupları yaygındır.

Nüfus ve Yerleşme
• ABD’nin yerli halkı Kızılderili’dir.
• Ancak nüfusu oluşturan önemli kısım Avrupa kökenli beyazlardan oluşur. Diğer grubu ise zenciler ve Asya kökenli göçmenler oluşturur.
• Nüfusun çoğu şehirlerde yaşar.
• Nüfus artış hızı düşüktür.
• Atlas Okyanusu kıyıları, Büyük Okyanus kıyısı.göller çevresi, ovalar nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.
• Büyük Havza ve Kayalık dağlarında nüfus yoğunluğu oldukça azdır.

Tarım ve Hayvancılık
• Ülke topraklarının yaklaşık yarısı tarım arazisidir.
• Tarımda ileri teknolojinin kullanılması tarım topraklarının genişliği, verimliliği gibi nedenlerden dolayı üretim fazladır.
• Başlıca tarım ürünleri olan mısır, soya, tütün, pamuk, turunçgil, buğday ve şeker pancarı üretiminde dünyanın en önemli ülkelerinden biridir.
• Mandıracılık önemlidir. Domuz ve kümes hayvancılığı yapılır. Balıkçılık da gelişmiştir.

Endüstri
• ABD’de ormanların fazla yer kaplamasından dolayı kağıt ve kesrete sanayi ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.
• Sanayi kolları ulaşım araçları, elektrikli elektronik makineler, makine, kimyasal maddeler, metalürji, kağıt, lastik, plastik, silah, uçak, gemi, uzay sanayidir.

Yer altı Kaynakları
• Yer altı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
• Taşkömürü, petrol, doğalgaz, demir, bakır, uranyum, boksit, manganez, kurşun, kalay, altın, gümüş, çinko madenleri bakımından zengindir.
• Enerjisini kömür, petrol, doğalgazla çalışan termik santrallerden geri kalanını nükleer, hidroelektrik ve güneş enerjisinden sağlar.
• Petrol üretiminde dünyada 1 .dir. Ancak ihtiyacını karşılayamaz.

Turizm
• Turizm önemli bir ekonomik faaliyettir.
• Havvaii adaları, Newyork, Los Angeles, Miami, ulusal parklar önemli turizm merkezleridir.
• Los Angelesleki Hollywood dünyanın en büyük film stüdyolarına sahip şehridir.

Ulaşım
• Dünyanın en büyük ve en modern ulaşım ağına sahiptir.
• Kara, hava ve demiryolu ulaşımı çok gelişmiştir.
• Mississipi nehri üzerinde ulaşım yapılır. Önemli limanlara sahiptir.

Ticaret
• Dünyanın en büyük ticaretini gerçekleştiren ülkedir.
• Son yıllarda savunma sanayindeki harcamalar ve petrol fiyatların yükselmesinden sonra bütçe açık vermeye başlamıştır.
• İhracatında, makineler, ulaşım araçları, kimyasal maddeler, uçak, silah, elektronik cihazlar, metalürji ürünleri, soya, mısır ilk sıradadır.
• İthal ettiği ürünler arasında ise, petrol, otomotiv, elektrik malzemeleri, ham maddeler, besin maddeleri başta gelir.
• Kanada, AB ülkeleri, Japonya, Körfez ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ile ticaret yapar.

 

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı