250 x 250 Reklam Alanı

Astral Seyahat nedir?

Astral seyahat ispatı gerçekleşmemiş bir konudur. Astral seyahat terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terimdir. Parapsikolojiye inanan kişiler tarafından şöyle tanımlanmaktadır: Kişinin uyku gibi hallerde esiri beden ya da astral beden (spiritüalizmde duble) ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen “bedeniyle” fiziksel bedeni dışında, bilinci yerinde olarak başka mekânlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğa ve bu bedeniyle geçirdiği deneyimlere denir.

Genel bir tabirle açıklayacak olursak, astral seyahat ruhun bedeni terk ederek farklı bir boyuta geçmesidir yani beşinci boyut. Bu geçiş sırasında bilincin açık olduğu ve ayrılan ruhun bilincin izlerini taşıdığı vurgulanmaktadır.

Astral seyahatin, uyanık halde iken LSD gibi psychedelic maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir.

Parapsikolojide bu “beden-dışı deneyim” anlamındaki “out-of-body experience” (OBE) olarak metapsişikte ise “şuur projeksiyonu” olarak adlandırılır.

İradi olarak gerçekleştirilebildiği iddiası ve deneyim sırasında bilinçli olunması sebebiyle diğer beden dışı deneyimler arasında özel bir yeri vardır.

Bu konu hakkında en çok araştırmayı Robert Monroe adlı bir yazar yapmıştır. Halen devam eden bu araştırma Amerika Birleşik Devletleri’nde Monroe Enstitüsü adıyla bilinen bir kurumda devam etmektedir.

Astral bedenin hareketi için fiziksel nesnelerin ve uzaklığın bir engel oluşturmayacağı ileri sürülür. İddalara göre örneğin kişinin astral bedeni duvarlardan geçebilir, kıtalar arası yolculuk yapabilir Fiziksel bedenden çıkıldığında diğer alem varlıklarının görülebileceği de ileri sürülmektedir. Uyku sırasında yapılan astral seyahatin fiziksel bedene dönüldüğünde bir rüya tarzında anımsandığı söylenmektedir.

İddalara göre ruh tam uykuya dalma esnasında vücudun göbek kısmından ayrılmaya başlar. Bu esnada kalp atışları yükselir, ruh geride kalan bedenini gördüğü zaman heyecanlanır ve astral seyahat tam gerçekleşmeden geri uyanılır. Bazı durumlarda da ruhun ayrıldığı hissedilemez ve rüya şeklinde düşme y ada uçma gibi fiziksel eylemlerle geri uyanılır. Yani astral seyahatin, hem gerçek boyutta hem de rüya boyutunda gerçekleşebildiği ileri sürülmektedir

Astral seyahate bir örnek olduğu iddaa edilen olaya bakalım;

New York da yaşayan A.S. gireceği sınavdan bir gün önce uykusunda sınav sorularının bulunduğu odaya girdiğini iddaa etmiş, hatta soruları söylemiş kimse inanmamış. Sınav sonrası çıkan sorular görülünce bu durum çok dikkat çekmiş.

Astral seyahat yaptığını söyleyen kişiler yaşadıkları deneyimi dış dünyadan bağımsız öznel bir bilinç durumu olarak tanımlarla ancak bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe sahip olduğunu da savunurlar. (Örneğin ameliyat esnasında tıbben bilinçsiz bir durumdayken bedenden ayrılıp kendisine yapılan operasyonu yukarıdan gözlemlemek ya da iddia edilen fizikötesi varoluş içerisinde herhangi bir kişinin gerçek yaşamda bulunduğu konuma giderek gerçek durumuna şahit olabilmek.) Sözü edilen durumun hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı gibi ispatlanması çok kolay olan bu iddianın gerçekliğine dair ortaya hiçbir kanıt sunulamamıştır.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı