250 x 250 Reklam Alanı

İstihare nedir, nasıl yapılır?

İstihare nedir, nasıl yapılır, sünnette belirtilen istihare nedir, uyumak ve rüya görmek şart mıdır? Sorularına aşağıdaki yazıda cevap verilmeye çalışılmıştır.

İstihare yaratandan hayırlı şeyler istemektir, sözlük anlamı da bir konu hakkında hayırlı sonuçlar dilemektir. İstihare yapmak ya da istihareye yatmak; yapmak istediğimiz herhangi bir şeyin kendimize hayırlı olup olmayacağını öğrenmek için iki rekat namaz kıldıktan sonra dua edip uyumaktır. Amaç rüyada yapmak istediğimiz işin bizim için hayırlı olup olmayacağı konusunda bir işaret görmek veya bulmaktır. Ancak asıl olan uyumak ve rüya görmek olmasa da bazı İslami kaynaklara göre (Şerh Şir’atül-İslam) Namaz kılıp, dua da edildikten sonra abdestli halde kıbleye doğru yatmaktır. Ancak vakit uyumak için müsait değilse istihare namazı kılmak sünnettir.

İstihare işinin hayırlı olup olmadığını yüce Allah’a danışmak demektir. ben bir insanı dövsem, bir adamın parasını çalsam bir adamın ayağını kaydırsam bir adamın parasını çalsam haramla istihare olmaz birkaç gün biraz içki içsem böyle istihare olmaz bunun adı zulüm ve haram olur Peki nedir istihare? Bir kızınız var iki güzel nasibi olmuş, iki aile de düzgün efendi aileler, siz kızınızın hangisine gittiğinde hayırlı olacağını öğrenmek istiyorsunuz ve Allah’tan yardım diliyorsunuz işte bu bir istiharedir.

Bu işe başlarsam hayırlı olur mu olmaz mı?

Bu evi almak benim için hayırlı olur mu olmaz mı?

Bu şehre göç edeceğim hayrıma mıdır yoksa değil midir?

Eğer namazı kılıp duanızı ettikten sonra kıbleye doğru yatarsanız rüyanızda göreceğiniz yeşil veya beyaz renk merak ettiğiniz iş konusunda hayırlı bir işarettir ancak kırmızı veya siyah renk görürseniz o iş sakıncalı bir iştir ve ondan uzak durmak gerekir denmektedir.

Bundan gayrı, açıkça belirtildiği gibi, beyaz ve yeşil ya da kırmızı ve siyah görülmeyip daha teferruatlı ve karmaşık rüyalar görmüş olma durumu için bir kıyas ya da yargı yoktur. Bazı rüyalar, bazı gerçeklere işaret ederler, ancak isabetli tabir de ayrı bir ilimdir: Kişinin kendine göre hayra dalalet eden bir rüya, aslında şerri gösteriyor olabilir. Bu yüzden istihareyi sünnette olduğu gibi yapmak gerekir. Fakat, istihareden daha önemli olanın,”istişare” yani, salih ve temiz bilirkişilere danışma olduğu da bilinmelidir.

Yatsı namazı kılınacak yatsı namazı kıldıktan sonra abdesti varsa yarabbi senin rızan için iki rekat istihare namazı kılacağım şeklinde niyet edilip Kafirün suresini okuyacak.

İstihare güzel ve güçlü bir sünnettir. Rasûlullah Efendimiz’in ashabına hemen her tereddütlü konuda “İstihare” tavsiye ettiği bilinmektedir. Ancak “İstihare”, kılma şekli ilmihal kitaplarında anlatılan iki rekat namazdan ve duasından ibarettir. Dua yaptıktan sonra, doğruluğu kalbine damlayan yönde hareket eder. Bir defa kılmasıyla kalbi bir yöne doğru ağırlık kazanmamışsa, bu namazı üç, beş, yedi defa tekrarlar, yine de kalbi seçim yapamıyorsa istişare de yapamıyorsa aklına uygun geleni yapar. Bu yedi defa iki rekatı, aynı anda da kılabilir. Sünnette öğretilen “istihare” budur.

Câbir (r.a)’den Peygamberimizin şöyle dediği nakledilmiştir: Resulullah (s.a.s) bütün işlerinde, Kur’an’dan sure öğretir gibi istihareyi de öğreterek şöyle derdi: “Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekat namaz kılsın ve şöyle desin“:

İstihare duası: “Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi” İstihare duasının anlamı: “Allah’ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı